CENÍK INZERCE V REKLAMNÍCH NOVINÁCH SPECIAL

ŘÁDKOVÝ INZERÁT BEZ RÁMEČKU V TUČNÉM PÍSMU
Cena se vypočítává podle počtu řádek (28 znaků vč. mezer). Cena za řádek je 20 Kč, k celkové ceně připočítejte 21% DPH
(ústřižek složenky spolu s vaším textem zašlete, zafaxujte, mailujte na adresu redakce)
JEDNODUCHÝ RÁMEČEK
Cena se vypočítává podle počtu řádek (28 znaků vč. mezer). Cena za řádek je 40 Kč, k celkové ceně připočítejte 21% DPH
S textem lze uveřejnit i firemní loga, perokresby a fotografie za příplatek
200 Kč. Rámeček je možno zvýraznit podtiskem (rastr, negativ +10%).
(viz ukázka)
Kupon ve formátu PDF:

PLOŠNÁ INZERCE
Základní cena za 1 mm sloupce 14 Kč (28 Kč/cm2)
1/1 strany (204x280 mm) =
14.000 Kč, 1/2 strany (204x140 mm) = 7.500 Kč, (ceny jsou uvedeny bez DPH)
Výpočet ceny: počet sloupců x výška v mm x cena za 1 mm (+DPH)
(viz ukázka)

GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ VŠECH DRUHŮ INZERCE ZDARMA!

PŘÍPLATKY:
titulní strana 100%, zadní strana 25%, třetí strana 10%, plnobarevně 30%
(vše po předchozím potvrzení redakcí)
SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ (neplatí pro řádkovou inzerci):
3-6x
5%, 7-13x 10%, 14-19x 15%, 20x a více 20%
PLATBA:
hotově, zálohovou fakturou (nutno zaplatit do 3 dnů před zveřejněním)

Technické podmínky pro zadávání inzerce:
Přijímáme elektronicky zpracované inzeráty v běžných grafických formátech
(Corel - fonty převedeny do křivek, EPS, tiskové PDF, TIFF a JPG - výhradně s CMYK barvami a rozlišením min. 200dpi), textové soubory v běžných formátech (TXT, RTF, DOC...), kvalitní loga, fotografie a perokresby.
Při zlomu vlastního inzerátu nutno dodržovat šíři sloupců 48 mm a 3 mm mezeru mezi sloupci tzn. šíře 48, 100, 150 a 204 mm (celá šíře zrcadla sazby).
Barevné bitmapy a vektory ve škále CMYK, přímé barvy nepoužívejte, zvláště černý text nastavujte jako 100% černou ze CMYKu.


Kontakty:

telefon: 736 534 606
e-mail: info@risk.cz

zpět na vstupní stránku