CENÍK INZERCE V INZERTNÍCH NOVINÁCH RISK

ŘÁDKOVÝ INZERÁT BEZ RÁMEČKU V TUČNÉM PÍSMU
Cena řádku (28 znaků vč. mezer) je 18 Kč za jedno vydání, červeně 36 Kč, fotografie, logo (firemní znak), kresba za 24 Kč u soukromé a 48 Kč u podnikatelské inzerce /vydání. Ceny jsou včetně DPH. Platba bezhotovostní - bankovním převodem (po přiřazení variabilního symbolu tel. či e-mailem redakcí) příp. platbou poštovní složenky – ústřižek spolu s vaším textem zašlete poštou či e-mailem na adresu redakce. Inzerát můžete uhradit hotově v redakci na Kladně v ul. Stará č. 88 (po-čt 8.00-16:00, pá 8.00-15.00).
Kupon ve formátu PDF:

JEDNOSLOUPKOVÝ INZERÁT V RÁMEČKU
Máte k dispozici pět velikostí písma k sestavení vašeho inzerátu. Pro každou velikost písma platí jiná cena. Jako samostatný znak se počítá i mezera mezi slovy, čárka, tečka apod. Slovo, které se nevejde na řádek, napište celé na další řádek. S textem lze uveřejnit i vaše firemní znaky, perokresby nebo fotografie za 100 Kč. Zakřížkováním barvy u řádku zvolíte jeho barevné provedení za příplatek 100% k základní ceně řádku (viz tabulka vzorů vlevo dole). V textu inzerátu lze použít pouze jednu zvýrazňující barvu spolu s černou.
Chcete-li zvýraznit rámeček podtiskem, vyberte šedý nebo černý za příplatek 10%, nebo barevný za příplatek 30%. Cenu inzerátu vypočítejte podle počtu řádek a příp. fotografie (loga), k výsledné ceně připočítejte 21% DPH.
Kupon ve formátu PDF:


PLOŠNÁ INZERCE
Výhodou plošné inzerce je maximální využití všech grafických možností tvorby inzerátu, použití různých typů písem a efektů k zvýraznění vašeho inzerátu.
Základní cena za 1 mm sloupce 10 Kč (20 Kč/cm2)
Výpočet ceny: počet sloupců x výška v mm x cena za 1 mm (+DPH)
(viz ukázka)
1/1 strany (204x280 mm) = 9.000 Kč, 1/2 strany (204x140 mm) = 5.000 Kč (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Cena inzerátu na titulní straně: 40 Kč/cm2 (20 Kč/mm sloupce), po předchozím potvrzení redakcí
Příplatek za plnobarevné provedení inzerátu: 30%.

Placená inzerce slouží k reklamě vaší výdělečné činnosti - obchodního a podnikatelského charakteru,
zprostředkování nabídek a různých jiných výdělečných služeb i pro soukromé osoby, nebo také
ke zvýraznění vašeho soukromého inzerátu.

GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ VŠECH DRUHŮ INZERCE ZDARMA!


SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ (neplatí pro řádkovou inzerci):
3-10x 5%, 11-20x 10%, 21-49x 15%, 50 a více 20%
PLATBA:
hotově, zálohovou fakturou (nutno zaplatit do 3 dnů před zveřejněním),
složenkou (kopii ústřižku nutno spolu s textem nebo kuponem zaslat, zafaxovat, mailovat na naši adresu),
na účet (zadáte-li text inzerátu, pošleme Vám do 24 hod. - v prac. dnech - číslo účtu, variabilní symbol, cenu za inzerát, násobek částky - počet vydání)

Inzerát Vám vyjde v nejbližším vydání po obdržení částky na uvedený účet, vydání inzerátu urychlíte zasláním avíza úhrady Vašeho bankovního ústavu.

Technické podmínky pro zadávání inzerce:
Přijímáme elektronicky zpracované inzeráty v běžných grafických formátech (Corel - fonty převedeny do křivek, EPS, tiskové PDF, TIFF a JPG - výhradně s CMYK barvami a rozlišením min. 200dpi), textové soubory v běžných formátech (TXT, RTF, DOC...), kvalitní loga, fotografie a perokresby.
Při zlomu vlastního inzerátu nutno dodržovat šíři sloupců 48 mm a 3 mm mezeru mezi sloupci tzn. šíře 48, 100, 150 a 204 mm (celá šíře zrcadla sazby).
Barevné bitmapy a vektory ve škále CMYK, přímé barvy nepoužívejte, zvláště černý text nastavujte jako 100% černou ze CMYKu.


Kontakty:

telefon: 736 534 606
e-mail: info@risk.cz

zpět na vstupní stránku