PODÁVÁNÍ INZERÁTŮ DO INZERTNÍCH NOVIN RISK

Bezplatné zveřejnění jednorázového inzerátu osobního nebo příležitostného charakteru (prodej - koupě - výměna apod.) přijímáme osobně nebo poštou na správně vyplněném kupónu pro bezplatnou inzerci, telefonicky na našich tel. číslech 736 534 606, 606 606 364, 605 471 681, SMS 608 121 242 nebo prostřednictvím internetu.
Internetem nelze podávat inzeráty do rubrik Nemovitosti, Byty, Seznámení, Služby, podnikání nabídka, nabídka práce obchodního charakteru (obch. zástupci, manažeři, dealeři atd.) nebo nabídka práce na ŽL. Dále opakované inzeráty.

INZERÁTY POD ŠIFROU
Slouží k zachování anonymity inzerenta.
JMÉNO A ADRESU INZERENTA POD ŠIFROU ZÁSADNĚ NESDĚLUJEME.
Za tuto službu požadujeme poplatek 60 Kč (za každé další opakování se připlácí 30 Kč) na odeslání odpovědí inzerentovi, které dojdou na adresu redakce po uveřejnění inzerátu. Stvrzenku o zaplacení přiložte do obálky s vyplněným kupónem. Odpovědi lze vyzvedávat i osobně v redakci (ul. Stará č. 88, Kladno). V tomto případě zaplatíte pouze 20 Kč, za opakování 10 Kč. Do odpovědi na inzerát pod šifrou nezapomeňte uvést kontakt na Vás (adresu, telefon). Odpověď vložte do obálky a zašlete na naši adresu (Risk, tř. T.G. Masaryka 1391, 272 01 Kladno), nebo doneste přímo do redakce. Na obálku, do levého horního rohu, vyznačte číslo šifry, na kterou odpovídáte! Odpovědi zasíláme inzerentovi průběžně jeden měsíc po uveřejnění inzerátu.
INZERÁTY S FOTOGRAFIÍ
Jakýkoliv soukromý nebo podnikatelský inzerát lze doplnit černobílou nebo barevnou fotografií za cenu 20 Kč u soukromé
a 40 Kč u podnikatelské inzerce (+ DPH).
OPAKOVÁNÍ VAŠEHO INZERÁTU
Text inzerátu znovu nepište, pouze prostřednictvím našeho web formuláře nebo SMS zprávy zašlete text: „Opakujte inzerát uvedený pod telefonním číslem (zde uvedete telefon, který je ve vašem inzerátu)“.

KOMERČNÍ INZERÁT - reklama výdělečné činnosti - nabídka zboží a služeb
Zadáte-li text inzerátu, pošleme Vám do 24 hod. (v prac. dnech) číslo účtu, variabilní symbol, cenu za inzerát
Inzerát Vám vyjde v nejbližším vydání po obdržení částky na uvedený účet, vydání inzerátu urychlíte zasláním avíza úhrady Vašeho bankovního ústavu.

Redakce nezodpovídá za obsah a pravdivost inzerátů, které jsou v novinách Risk uveřejněny. Vyhrazujeme si též právo neuveřejnit takové inzeráty, jejichž obsah by byl protizákonný nebo by mohl poškodit naši pověst.

zpět ke kuponu